Ældreområdet

Ældrecentre og -områder

Her finder du en oversigt over ældrecentre og områder inden for ældreplejen.

Telefonnumre og adresser

Her kan du finde oplysninger om områderne, centrene, hjemmeplejen, visitation, hjælpemiddelhuset og madservice Kronjylland.

Råd og nævn

Råd og nævn inden for ældreområdet i Randers Kommune

Omsorgstandpleje

Randers kommunale tandpleje har dette tilbud om lindrende tandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje hos privat praktiserende tandlæger.

Velfærdsteknologi

Ældreområdet og socialområdet har udarbejdet en fælles hjemmeside omhandlende velfærdsteknologi.

Kvalitetsstandarder

Her kan du finde kvalitetsstandarder gældende for omsorgsområdet. Kvalitetsstandarderne er vedtaget af byrådet for at oplyse om Sundhed- og omsorgs ydelser og serviceniveau.

Pensionistavisen

4 gange om året udgives pensionistavisen. Pensionistavisen er udarbejdet af ældreområdet, med repræsentanter fra forvaltning, borgerservice, visitation, ældreråd og interesse foreninger.