Omsorgstandpleje

Randers kommunale tandpleje har dette tilbud om lindrende tandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje hos privat praktiserende tandlæger.

Det drejer sig typisk om ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte.

Om tilbuddet gives, hænger sammen med den vurdering af ens muligheder for at klare sig selv, der foretages af visitatoren på ældreområdet.