Råd og nævn

Råd og nævn inden for ældreområdet i Randers Kommune

Inden for ældreområdet, såvel andre områder, i Randers Kommune finder du råd, og nævn  der varetager forskellige brugergruppers interesser og fungerer som bindeled mellem den pågældende brugergruppe i kommunen og politikerne.

Link til ældreråd samt andre kommunal nedsatte råd