Valg til ældrerådet

I september 2017 skal der vælges et nyt ældreråd i Randers Kommune. Er du over 60, og har du lyst til at være med til at præge udviklingen på ældreområdet i Randers Kommune, har du indtil 21. maj 2017 kunne melde dig som kandidat. Stemmesedler udsendes i uge 35

Ældrerådet bliver taget med på råd i alle sager, der vedrører den ældre del af befolkningen. Inden sagerne kan vedtages i byrådet, skal de have været til høring i ældrerådet. Rådet kan selv tage sager op, der har principiel eller generel interesse for borgerne, men rådet behandler ikke enkeltsager. Ældrerådet er politisk uafhængigt.

Hvis du vil vide mere om ældrerådets arbejde, eller er i en gruppe, der gerne vil orienteres nærmere omkring ældrerådsvalget så kontakt ældrerådets formand Per Boysen på tlf. 4055 8854, e-mail boysen@kabelmail.dk

Fakta om ældrerådsvalget

  • Fristen for at anmelde kandidater til ældrerådsvalget udløb søndag den 21. maj, kl. 24.00
  • Betingelserne for at stille op er:
    -          Du skal have bopæl i Randers Kommune og være fyldt 60 år senest den 26. september 2017 (valgdagen)
    -          Fem stemmeberettigede stillere skal skrive under på din kandidatanmeldelse
  • Valgperioden er fra den 1. januar 2018 – 31. december 2021

Der er godkendt 32 kandidatanmeldelser - se navnene på kandidaterne her.
I øjeblikket udarbejdes valgmateriale.
Stemmesedler og andet valgmateriale udsendes i uge 35.
Tirsdag den 26. september 2017 er frist for modtagelse af stemmesedler.
Spørgsmål vedrørende ældrerådsvalg: kontakt juridisk konsulent Maria Lotte Christensen på tlf. 89151062 eller e-mail maria.lotte.christensen@randers.dk

Sidst opdateret
16-06-2017