Nyt ældreråd valgt

Frem til den 26. september 2017 kunne borgere på 60 år og derover deltage i ældrerådsvalget i Randers Kommune. Stemmerne er nu talt op, og det nye ældreråd er valgt. Rådet har konstitueret sig med Per Boysen som formand og Hanna Højlund som næstformand.

Tirsdag d. 3. oktober 2017 blev stemmerne til ældrerådsvalget 2017 talt op, og resultatet af valget er nu klar.  Godt 25.500 borgere i Randers Kommune er over 60 år og dermed berettiget til at stemme til ældrerådsvalget. Cirka 9.800 borgere har stemt til dette års ældrerådsvalg, og det giver en stemmeprocent på 38,4 procent.

Valget resulterede i, at følgende 11 borgere er valgt til det nye ældreråd fra 1. januar 2018. Stemmetallet er anført i parentes.

Per Boysen (887)
Hanna Lund Højlund (649)
Annette Johanne Nielsen (563)
Frank Christensen (456)
Leif Torsten Aaby (452)
Aase Boje Pedersen (437)
Peter Huuse Sørensen (433)
Jørgen Gammelby (425)
Steen Baunsgaard (373)
Hanne Hjortshøj Christensen (354)
Lena Gjettermann Stampe (346)

Det nyvalgte ældreråd konstituerede sig i møde den 11. oktober 2017. Per Boysen blev valgt til formand og Hanna Højlund til næstformand. Det nye ældreråd er valgt for periode 2018 – 2021.

Ældrerådet bliver taget med på råd i alle sager, der vedrører den ældre del af befolkningen. Inden sagerne kan vedtages i byrådet, skal de have været til høring i ældrerådet. Rådet kan selv tage sager op, der har principiel eller generel interesse for borgerne, men rådet behandler ikke enkeltsager. Ældrerådet er politisk uafhængigt.

Hvis du vil vide mere om ældrerådets arbejde, så kontakt ældrerådets formand Per Boysen på tlf. 4055 8854, e-mail boysen@kabelmail.dk

Fakta om ældrerådsvalget

  • Fristen for at anmelde kandidater til ældrerådsvalget udløb søndag den 21. maj 2017, kl. 24.00
  • Betingelserne for at stille op var bopæl i Randers Kommune og være fyldt 60 år senest den 26. september 2017 (valgdagen) samt fem stemmeberettigede stillere skal skrive under på kandidatanmeldelse
  • Valgperioden er fra den 1. januar 2018 – 31. december 2021
  • Der er godkendt 32 kandidatanmeldelser - se navnene på kandidaterne her.

Spørgsmål vedrørende ældrerådsvalg: kontakt juridisk konsulent Maria Lotte Christensen på tlf. 89151062 eller e-mail maria.lotte.christensen@randers.dk

Sidst opdateret
03-01-2018