Ældreboliger med kald

Ældreboliger med kald - er for ældre eller handicappede, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt

Ældreboliger med kald svarer stort set til det, man tidligere kaldte beskyttede boliger. Boligerne ligger tæt på et center, som sørger for praktisk og personlig hjælp.