Ansøg om ældrebolig

Når du søger en bolig hos Randers Kommune, vil dine behov blive vurderet af en visitator. Her kan finde information om ansøgning til en ældrebolig.

Demensbolig

Ved behov for optagelse i demensbolig skal du være lægelig udredt, derefter kontaktes visitationsenheden på telefon 89 15 25 50. Visitator udfylder de nødvendige papirer.

Plejebolig

Hvis du ønsker en plejebolig kan du henvende dig til Visitationsafdelingen på telefon 89 15 25 50. Visitator aflægger besøg i hjemmet for sammen med borgeren at finde den bolig, der er behov for. Visitator udfylder de nødvendige papirer.

Aflastningsophold

Ønsker du et aflastningsophold kan du henvende dig i dit lokale områdecenter.

Vurdering af behov

Når du søger en bolig hos Randers Kommune, vil dine behov blive vurderet af en visitator. Byrådet har fastsat betingelser for, hvem som kan tildeles en bolig. Du kan søge en plejebolig, hvis du - trods massiv hjælp - ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når det ikke længere er nok med hjemmeplejens eller dine pårørendes praktiske støtte og pleje.

Du kan klage til det Sociale Nævn. Ændrer dine forhold sig, kan du igen henvende dig til Visitationsenheden eller sende en ny ansøgning – så vil dit ønske blive vurderet på ny.

Ansøgningsskema og fortegnelser over boliger udleveres fra Visitationsenheden.

Persondataloven

Iht. persondataloven gøres der opmærksom på, at enhver henvendelse til Visitationsenheden i forbindelse med ansøgning om hjælp eller hjælpemidler registreres elektronisk i Visitationsenhedens journalsystem. Oplysningerne indgår herefter i sagen og er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.