Korttidsboliger

På de fleste ældrecentre er der én eller flere boliger beregnet til korttidsophold. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode får brug for hjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Akut sygdom
  • Sygdom hos ægtefælle
  • Optræning

Korttidsophold kan normalt vare op til 3 uger, hvorefter behovet skal revurderes. Opholdet er gratis, men du skal betale en fast pris for mad samt eventuel vask af tøj og linned.

Ønsker du et korttidsophold kan du henvende dig til dit lokale ældrecenter eller til Visitationsafdelingen telefon 89 15 25 50.