Demenskoordinatorer

Demenskoordinatorerne kan hjælpe dig og dine pårørende med at finde de tilbud, der passer til jer i jeres situation.

Demenskoordinatoren fungerer som kontaktperson, og kommer gerne på besøg i dit hjem, og taler med dig og dine pårørende om Randers Kommunes tilbud og hverdagen sygdommen.

Demens forandrer hverdagen, men det er vigtigt at holde fast i hverdagens forskellige gøremål og aktiviteter så længe som muligt. Det er vigtigt at være aktiv både fysisk og psykisk.

Demenskoordinatorerne arbejder tæt sammen med et team af medarbejdere med specialviden om demens.

Læs folderen om tilbud til demente og kontakt en demenskoordinator