Information til pårørende

At være pårørende til et menneske med demens kan være svært. Der kan opstå mange situationer, hvor man føler sig magtesløs og frustreret. Måske mangler man også information og viden om den demenssygdom ens pårørende har fået, samt redskaber til at takle nogle af de situationer, som man kan stå i.

I Randers Kommune afholdes der hvert forår og efter en række pårørendeaftner, hvor der hver gang vil være et oplæg samt mulighed for at mødes og snakke med andre pårørende.

Her kan du se programmet for efteråret 2016.