Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

De problemer der opstår ved demens kan være:

  • Hukommelsesbesvær, oftest er det korttidshukommelsen, der bliver dårlig
  • Problemer med at finde ord og huske navne - selv på personer, man kender godt
  • Vanskeligheder ved at gøre helt dagligdags ting, som at finde vej, bruge køkkenredskaber eller tælle småbeløb sammen
  • Ændringer i følelsesliv og humør

Den mest almindelige demenssygdom er Alzheimers sygdom, men af andre kendte sygdomme kan nævnes Lewy Body demens og Frontotemporal demens.

Læs mere om demenssygdomme på Alzheimerforeningens hjemmeside 

Mere uddybende viden om demenssygdomme finder du på Nationalt Videnscenter for Demens 

Sidst opdateret
06-04-2018