Demenstilbuddet, Borupvænget

Demenstilbuddet Område Vest er et tilbud til personer med demens, som ikke bor i plejebolig. Tilbuddet har lokaler på Borupvænget i Randers og der er mulighed for at komme flere gange om ugen.

Der lægges vægt på at lave aktiviteter, der fremmer livskvaliteten og sundheden for brugerne. Derfor vælger vi aktiviteter, som bl.a. motion, dans, sang, madlavning og besøg af dagplejebørn og besøgshund. Vigtigst er, at lave meningsfulde aktiviteter, som vedligeholder brugernes fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

Som noget særligt, har vi en campingvogn i haven, hvor personer med demens får oplevelsen af at være på campingferie, og får mulighed for bl.a. at genkalde gamle ferieminder.

Visitation sker gennem henvendelse til personalet, som efterfølgende laver en individuel vurdering sammen med dig og dine pårørende.
Personalet kontaktes på telefon 89 15 24 14