Hjælp i hjemmet

Hvis du får behov for hjælp eller støtte i hverdagen, rettes henvendelse til Randers Kommunes visitationsafdeling. Det er en betingelse for at få hjemmehjælp, at du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen. Alle borgere visiteres individuelt.

Du kan læse mere om hjemmehjælp og hvordan du søger, på visitationsafdelingens hjemmesideSidst opdateret
28-02-2018