Frivillige på offentlige ydelser

Hvis du modtager offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at der i visse situationer kan ske træk i ydelsen, når du laver frivilligt arbejde.

Dagpenge og efterløn

Hvis du er frivillig, organiseret i kommunen, skal du være opmærksom på, at det næsten altid medfører træk i  din ydelse. Det er din A-kasse, der vurderer og godkender frivillige aktiviteter. Så hvis du modtager dagpenge eller efterløn og gerne vil være frivillig, så ret henvendelse til din A-kasse. Vær opmærksom på at få A-kassens afgørelse skriftligt.

Kontanthjælp og førtidspension

Som kontanthjælps- og starthjælpsmodtager har du ret til at udføre frivilligt arbejde. Dog er det vigtigt, at du er opmærksom på, at rådighedspligten til enhver tid går forud for frivillige aktiviteter. Det betyder, at du ikke må være mere bundet til den frivillige aktivitet, end at du kan begynde på lønnet arbejde, deltage i aktivering og overholde øvrige forpligtelser i tilknytning til jobcenteret. Som førtidspensionist er der ingen begrænsninger i forhold til at lave frivilligt arbejde.

Læs mere om reglerne for frivilligt arbejde, når du modtager offentlige ydelser