Forventninger

Hvad forventes der af dig, når du gerne vil være frivillig...

Som frivillig er man med til at give de ældre positive og glade stunder - noget man dog hverken får løn eller gaver for. Men selvom man ikke får løn, stilles der stadig krav og forventninger til den enkelte frivillige. Både plejepersonalet, den ældre og den frivillige skal vide, at de kan regne med hinanden og kender de fælles spilleregler.

  • Derfor er der nogle få, men vigtige forventninger til arbejdet som frivillig. Det forventes at:
  • Man laver en frivilligaftale sammen med frivilligguiden eller frivilligkoordinatoren
  • Man bærer navneskilt 
  • Man ønsker at være frivillig i mindst 3 måneder
  • Man overholder tavshedspligten
  • Man ikke modtager gaver, penge eller arv fra beboerne
  • Man involverer sig for at skabe "stjernestunder" for beboerne

 Der kan udstedes et bevis på den frivilliges indsats, hvis dette ønskes.