Kontakt

Kontakt til frivilligkoordinatorer og frivilligguider

Frivilligkoordinatorer

Der er ansat tre frivilligkoordinatorer på ældreområdet i Randers Kommune. Frivilligkoordinatorernes opgave er, at videreudvikle samarbejdet med frivillige. Det handler f.eks. om: 

  • At både medarbejdere og frivillige skal klædes på til at samarbejde om aktiviteter, der skal være til glæde for ældre borgere
  • At øge borgernes kendskab til mulighederne for at lave frivilligt socialt arbejde på ældreområdet

Frivilligguider

En frivilligguide er en medarbejder, som har særlig fokus på samarbejdet med frivillige. Frivilligguiden fungerer oftest som kontaktperson for de frivillige på det enkelte center, og har til opgave sammen med ledelsen og frivilligkoordinatoren at udvikle frivilligheden på hele centret.

Du kan for eksempel bruge din frivilligguide til:

  • At lave aftaler for din involvering som frivillig, og også melde afbud, hvis der er brug for det
  • At få hjælp til at løse konflikter
  • At få svar på spørgsmål om dagligdagen på centret
  • At få hjælp og sparring, hvis du oplever en svær situation som frivillig