Frivilligfest

I Randers Kommune er vi meget glade for den store indsats frivillige bidrager med. Derfor afholder vi hvert andet år en stor fest for alle frivillige på sundheds- og ældreområdet. Arrangementet er en fælles anerkendelse af den store indsats frivillige dagligt yder, både på ældrecentrene, i foreningerne og i borgernes eget hjem.