Hjælp i hjemmet

Om hjemmehjælp

Du har mulighed for at få enten midlertidig eller varig hjælp, når du har svært ved at klare dig selv.

Hjælp om natten

De mobile nattevagter i Randers Kommune

Arbejdsmiljø i hjemmet

Fokus på arbejdsmiljøet i hjemmeplejen

Om Klippekort

Hvad går klippekortet ud på? Hvis du bor i en plejebolig eller en af kommunens ældreboliger har du automatisk ret til klippekortet – og ellers får du besked fra hjemmeplejen, hvis du kan få tildelt et klippekort. Klippekortet er et særligt tilbud, hvor du får ½ time ekstra hjælp om ugen, oven i den hjemmehjælp, du i forvejen får.