Nye regler for forebyggende hjemmebesøg

Der er kommet nye regler for forebyggende hjemmebesøg for ældre borgere, og her kan du blive opdateret på, hvad det betyder for dig.

23. august 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Randers Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere. Formålet med besøget er blandt andet at tale om, hvordan den ældre borger klarer sig i hverdagen, og hvilke tanker vedkommende gør sig om fremtiden med henblik på at støtte borgeren til højere fysisk, social og mental trivsel.

Ældreområdet gør en særlig indsats for at tilbyde hjælp til de borgere, der mister en ægtefælle eller samlever, og dem, der afslutter et rehabiliteringsforløb efter sygdom eller skade. Der er også fokus på ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Før i tiden blev man tilbudt et forebyggende hjemmebesøg fra kommunen én gang om året, fra det år man fyldte 75 år. Nu får man et enkelt besøg, når man er fyldt 75 år, og næste besøg får man først, når man fylder 80 år. Herefter får man tilbudt et nyt besøg en gang om året.

Man kan dog altid henvende sig til Randers Kommune og bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Kort fortalt

  • Når man fylder 75 år, får man tilbudt et forebyggende hjemmebesøg af Randers Kommune.
  • Næste besøg får man tilbudt efter sin 80 års fødselsdag og herefter får man tilbudt et nyt besøg hvert år.
  • Hvis man kunne tænke sig et besøg fra kommunen i mellemtiden, kan man kontakte Winnie Jakobsen på mail Winnie.jakobsen@randers.dk eller tlf. 8915 2801

Er du bekymret for en ældre medborger?