Om sygepleje

Alle uanset alder kan få sygepleje, hvis de har behov. Det er lægerne eller sygehuset, der henviser til sygepleje.

Du vil som udgangspunkt få tilbudt sygepleje i en af kommunens sundhedsklinikker. I særlige tilfælde kan du få sygepleje i dit hjem.

Arbejdet udføres af plejepersonale fra det lokale center.

Sygepleje i aften- eller nattimer ydes af mobile teams, der dækker flere lokalområder.

Eksempler på sygepleje

  • Forebyggende sundhedsoplysning og rådgivning
  • Inkontinens
  • Medicin
  • Personlig pleje
  • Pleje ved alvorlig sygdom
  • Psykisk pleje og omsorg
  • Samtaler, f.eks. behandlingsforløb
  • Sondemad