Pasningsorlov

Hvis du ønsker at passe en nærtstående, der vælger at dø I eget hjem, har du ret til at holde orlov fra dit arbejde og få udbetalt plejevederlag fra kommunen.

Ønsker du at passe en nær pårørende, der lider af en alvorlig sygdom, eller som har et handicap, har du ret til at søge orlov hos din arbejdsgiver og få udbetalt løn fra kommunen.

Ansættelse til pasning af nærtstående

Plejevederlag til pasning af døende - § 119