Sygepleje i hjemmet

Du kan få hjemmesygepleje I dit eget hjem, hvis du er alvorlig svækket eller syg.

Hjælpen kan ydes døgnet rundt afhængigt af dit konkrete behov

Hjemmesygeplejen kan f.eks. bestå af:

  • Behandling
  • Pleje og omsorg
  • Vejledning og rådgivning
  • Støtte til pårørende
Kontaktoplysninger

Kontakt til Hjemmesygeplejen er følgende:

Område VEST
Telefon Dag: 8915 2427
Telefon Aften: 8915 2427
Telefon Nat: 8915 8833

Område NORD
Telefon Dag: 8915 8952
Telefon Aften: 8915 8952
Telefon Nat: 8915 8833

Område SYD
Telefon Dag: 8915 2767
Telefon Aften: 8915 2767
Telefon Nat: 8915 8833