Sygepleje i hjemmet

Du kan få hjemmesygepleje I dit eget hjem, hvis du er alvorlig svækket eller syg. Hjælpen kan ydes døgnet rundt afhængigt af dit konkrete behov

Hjemmesygeplejen kan f.eks. bestå af:

 • Behandling
 • Pleje og omsorg
 • Vejledning og rådgivning
 • Støtte til pårørende

Ældreområdet er opdelt i 3 geografiske områder.

Område VEST 

 • Telefon Dag: 8915 2427
 • Telefon Aften: 8915 2427
 • Telefon Nat: 8915 8833

Område NORD 

 • Telefon Dag: 8915 8952
 • Telefon Aften: 8915 8952
 • Telefon Nat: 8915 8833

Område SYD 

 • Telefon Dag: 8915 2767
 • Telefon Aften: 8915 2767
 • Telefon Nat: 8915 8833