Genoptræning

Genoptræningen er et tilbud, som foregår over en aftalt periode og som sigter på, at du kan forbedre dit funktionsniveau.

Har du fået en genoptræningsplan med hjem fra hospitalet, kontakter Rehabiliteringsenheden dig og laver en aftale om træning på et af ældrecentrene, eller på Sundhedscentret.

Har du fået en funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse, kan du få genoptræning på et af ældrecentrene.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold. Øvelserne medvirker til at styrke dine muskler, din kondition, bevægelsesfrihed og koordination.

Hvis du har brug for et mere intensivt genoptræningsforløb, kan du søge om et døgngenoptræningsophold ved at henvende dig til Visitationen.

Træningshøjskolen

Træningshøjskolen henvender sig til borgere i Randers Kommune der enten modtager eller er berettiget til kommunal hjælp og som vurderes at have et betydeligt udbytte af et kortere intensivt træningsophold.

Formålet med et ophold på Træningshøjskolen er at forbedre kursistens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse samt blive helt eller delvis uafhængig af kommunal hjælp.

Læs mere om Træningshøjskolen her