Træningstilbud

Det er vigtigt at leve et aktivt liv - hele livet, og det er aldrig for sent at starte. For ældre borgere kan et aktivt liv være medvirkende til at bevare funktionsevne og udskyde tiden for behov for hjælp.

De fleste træningstilbud finder sted på ældrecentrene, hvor der er tilbud om såvel individuel som holdtræning.

Randers kommune tilbyder følgende forskellige former for træning:

  • Genoptræning til borgere, som efter hospitalsbehandling har fået udarbejdet en genoptræningsplan.
  • Genoptræning til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse.
  • Vedligeholdende træning, som har til formål at forebygge funktionstab.
  • Hverdagstræning

Træningshøjskolen

Træningshøjskolen henvender sig til borgere i Randers Kommune der enten modtager eller er berettiget til kommunal hjælp og som vurderes at have et betydeligt udbytte af et kortere intensivt træningsophold.

Formålet med et ophold på Træningshøjskolen er at forbedre kursistens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse samt blive helt eller delvis uafhængig af kommunal hjælp.

Læs mere om Træningshøjskolen her