Vedligeholdende træning

Er du pensionist eller efterlønsmodtager og har behov for en individuel træningsindsats for at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, kan du henvende sig til aktivitetscentrenes terapeuter, aktivitetsledere eller den centrale visitationsenhed med henblik på visitation til vedligeholdende træning.

Vedligeholdelsestræning sigter på, at du i så lang tid som muligt kan bevare dit nuværende aktivitetsniveau.

Træningstilbuddet tilrettelægges målrettet efter dine ressourcer fysisk, psykisk og socialt udfra en faglig vurdering. Træningstilbuddets omfang og varighed vurderes løbende.

I trænings- og aktivitetscentrene er der forskellige tilbud om vedligeholdende træning. Disse tilbud kan for eksempel være gymnastik, styrketræning og kreativitet.